top of page

İsti Yeməklər

Buğlama dana - 10 AZN
Buğlama Nərə balığı - 55 AZN
Can əti saxsıda - 15 AZN
Çəpiş buğlaması - 11 AZN
Çolpa çığırtma - 20 AZN
Cız-Bız - 8 AZN
Çolpa limonlu - 20 AZN
Çolpa qaymaqlı - 20 AZN
Dana qaymaqlı - 15 AZN
Dana şirəli - 12 AZN


Ət kotleti - 6 AZN
Qulyaş toyuq ilə – 5 AZN
Gürzə – 7 AZN
Jiqo – 50 AZN
Kefli beçə – 20 AZN
Kefli quzu – 12 AZN 
Kiyev kotleti – 7 AZN
 

Küftə bozbaş – 10 AZN
Langet ət – 10 AZN
Langet toyuq - 6 AZN
Lobya çığırtma – 6 AZN
Nagets – 5 AZN
Övriştə quzu əti – 12 AZN
Övriştə dana ilə – 12 AZN
Övriştə toyuq – 8 AZN

Pip dolma – 9 AZN 

Qazan kotleti – 10 AZN
Qulyaş ət - 8 AZN
Qovurma dana - 12 AZN
Qovurma quzu – 12 AZN
Quzu buğlaması – 11 AZN

Piti – 12 AZN
Şirəli quzu – 11 AZN
Soyutma çəpiş – 11 AZN
Soyutma çolpa – 15 AZN
Soyutma dana – 11 AZN 
Soyutma quzu – 10 AZN

Tuşonka – 11 AZN
Xaş – 8 AZN
Xəngəl gürcü – 1 AZN
Xəngəl yarpaq – 8 AZN
Yarpaq dolması – 9 AZN

bottom of page